תקנון מבצע

תקנון מבצע החזר עלות השתתפות עצמית (1)-1תקנון מבצע החזר עלות השתתפות עצמית (1)-2